College Groene ruimte voor mens en dier, door Leo

Universiteit van Overbetuwe | Groene ruimte voor mens en dier

Iedereen is welkom bij de laagdrempelige hoorcolleges van de ‘Universiteit van de bieb’. Kom naar de bibliotheken voor collegereeksen met uiteenlopende onderwerpen. Een leuke gelegenheid om elkaar te ontmoeten en je te verdiepen in verrassende thema’s. Op 7-11-2019 is het college ‘Groene ruimte voor mens en dier’.

Leo Starink is ook voorzitter van de Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk. Deze stichting is een vrijwilligersorganisatie die haar inzet richt op behoud en ontwikkeling van verschillende landschapselementen in de Overbetuwe. Collega stichtingsleden zijn Elieke Starink, Jan Duindam en Maarten Biesheuvel.

7 november 2019, van 20:00 tot 21:30 | Elst, Bibliotheek Elst
Kosten: leden en studenten € 2,50 | overige bezoekers € 4,-

Op deze link kunt u kaartjes bestellen.

Kunstroute Elst

Op zaterdag 21 en zondag 22 september 2019 staat Elst weer in het teken van de tweejaarlijkse Kunstroute. Voor de 4e keer presenteren Overbetuwse kunstenaars hun werk aan het publiek. Op 9 locaties is een variatie aan beeldende kunst te zien van in totaal 40 kunstenaars; van schilderkunst tot keramiek, van beeldhouwwerken tot glaskunst. Theater De KiK is dit jaar het startpunt. Het plein voor dit Theater is tijdens de Kunstroute speciaal ingericht als Kunst- en Cultuurplein.

Mijn schilderijen zijn te zien in het schilderlokaal van Creatief Collectief Elst in de Wieken.

Puttertjes

De opening van de kunstroute is op vrijdag 20 september in theater de Kik in Elst.

De Rozen komen!

Op dinsdag 17 oktober komen de rozen die we besteld hebben bij de Bierkreek op de Santackergaard. Woensdag gaan we ze erin zetten.

Rogge dorsen en pannenkoekjes bakken

Op de dag van de opening van het festivalterrein hebben we ons met de 4 voedselbossen geprofileerd. De rogge van de Santackergaard was grondstof voor de pannenkoekjes die we op een open vuur bakten.

Maatschappelijke stagiairs hielpen het graan te malen.

De rogge is geoogst

Met vier mensen hebben we de rogge voor de helft geoogst, en te drogen gelegd. Nu oppassen voor de muizen!

Een gezamenlijke site, kan dat?

Samen sta je sterk: natuur wordt sterker door op een kunstzinnige manier te verantwoorden, kunst kan beter haar draai vinden in een natuurlijke omgeving.

Als je dat dan samen laat gaan, krijg je natuur en kunst, een gezamenlijke site.