Home

Samen sta je sterk:

Natuur wordt sterker door op een “mooie” manier ermee om te gaan (in het ontwerp en onderhoud van je omgeving bij voorbeeld) en

Kunst kan beter haar draai vinden in een natuurlijke omgeving.

Hier gaat het samen!

Elieke Starink, met Kunst

Leo Starink, met Natuur

Leo

In het leven vind ik inspiratie belangrijk;

  • ik vind het bij de dieren die een heel eigen leefwereld hebben, waarin ze de weg weten,
  • ik vind het bij de planten, die zich op zo natuurlijke wijze organiseren, en
  • ik vind het bij de mensen die op een geweldige manier weten samen te werken om iets nieuws of iets moois te creëren.


Door het samengaan van Natuur en Kunst ontstaat een heel nieuw belevingsveld: natuur met kunstzinnige hand vorm gegeven of kunst die op natuurlijke wijze ontstaat. Het project dat op deze manier is ontstaan is de Santackergaard.

Na het ontwerp kwam de bulldozer, toen het inzaaien, daarna vulde de natuur het op haar eigen wijze in….


      

Mijn werk in Natuur en Milieu Educatie is op het ogenblik van het meeste belang. Kijk ook op NME Overbetuwe

Daarnaast ben ik voorzitter van de Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk. Samen met collega stichtingsleden Elieke Starink, Jan Duindam en Maarten Biesheuvel we een vrijwilligersorganisatie die haar inzet richt op behoud en ontwikkeling van verschillende landschapselementen in de Overbetuwe.


Meer weten? Neem gerust contact mij op.

Rogge dorsen en pannenkoekjes bakken

Op de dag van de opening van het festivalterrein hebben we ons met de 4 voedselbossen geprofileerd. De rogge van de Santackergaard was grondstof voor de pannenkoekjes die we op een open vuur bakten.

Maatschappelijke stagiairs hielpen het graan te malen.

Een gezamenlijke site, kan dat?

Samen sta je sterk: natuur wordt sterker door op een kunstzinnige manier te verantwoorden, kunst kan beter haar draai vinden in een natuurlijke omgeving.

Als je dat dan samen laat gaan, krijg je natuur en kunst, een gezamenlijke site.